Hoe schelpen de waterhuishouding rondom uw woning onder controle houden!

Water is een raar beestje. De ene keer hebben we er te veel van, de andere keer te weinig. In de zomer van 2017 mocht bijvoorbeeld in delen van Vlaanderen geen water opgepompt worden, alle reservoirs waren leeg. Een goede waterhuishouding is dus van levensbelang voor de stad, de omgeving en voor uw tuin. De kunststof infiltratiebekkens die in de handel verkrijgbaar zijn werken prima, maar wij willen de plastic soup niet nog groter maken en verkiezen een meer ecologische variant: schelpen.

Schelpen? Jazeker! Met schelpen kan je een infiltratievoorziening, en tegelijk een bufferbekken, realiseren in de ondergrond. Het systeem wordt gerealiseerd door het uitgraven van een put tot een diepte van 100 centimeter onder het maaiveld. Na het plaatsen van geotextiel wordt die gevuld met gezeefde en gespoelde zeeschelpen tot 20 centimeter onder het maaiveld. De put wordt voorzien van een aan- en afvoerleiding (met terugslagklep) en een ontluchtingsbuis. Als afwerking wordt de bovenkant dichtgelegd met geotextiel en aangevuld met teelaarde. Het infiltratiebekken is in staat om zo’n 860 liter water per kubieke meter te bufferen.

Fundamenteel onderdeel van het project

Een infiltratiebekken met schelpen mag niet gezien worden als een lapmiddeltje. Het is een fundamentele oplossing. Aangezien de infiltratiebekkens onder de grond worden aangelegd, kunnen ze perfect onder de oprit, onder een tuinpad, rond de moestuin, rondom de woning, enzovoort. Ze nemen dus geen bovengrondse ruimte in. Maar, om onnodig breekwerk te vermijden is het dus belangrijk om op voorhand na te denken over oplossingen voor mogelijke toekomstige problemen op het vlak van water.

Ontginning en bewerking

De schelpen van Ecoschelp worden op duurzame manier gewonnen in de Oosterschelde en de Noordzee. Ze worden ontzilt en ontdaan van organische vervuiling door middel van wassen met zoet water. Daarna worden ze gezeefd op afmeting. Voor toepassing in infiltratiebekkens en wadi’s worden volle schelpen met een diameter van 15 tot 35 millimeter gebruikt. Het soortelijk gewicht bedraagt 600 tot 650 kilogram per kubieke meter. Belangrijk bij het gebruik van schelpen in de bouw of tuinaanleg is dat ze voldoen aan het bouwstoffenbesluit, KIWA certificaat K 21034/01.

Duurzaam door multifunctionele karakter

Schelpen zijn een natuurlijk en duurzaam materiaal. Het zullen altijd schelpen zijn en veroorzaken geen schade aan de omgeving. Ook de implementatie van schelpen is zeer duurzaam. Schelpen zijn namelijk voor heel wat meer inzetbaar dan voor waterinfiltratie. Schelpen zijn een multifunctioneel: je kan ze gebruiken als niet-capillaire opvulling van vochtige ruimtes, als duurzame vloeropbouw op volle grond, als bodemmateriaal voor tuinpaden en opritten, als bodembedekking rond planten en in perken, als droge laag onder houten terrassen, als egalisatiemateriaal bij de aanleg van kunstgras, enzovoort.