Hoe schelpen de waterhuishouding rondom uw woning onder controle houden!

Water is een raar beestje. De ene keer hebben we er te veel van, de andere keer te weinig. In de zomer van 2017 mocht bijvoorbeeld in delen van Vlaanderen geen water opgepompt worden, alle reservoirs waren leeg. Een goede waterhuishouding is dus van levensbelang voor de stad, de omgeving en voor uw tuin. De kunststof infiltratiebekkens die in de handel verkrijgbaar zijn werken prima, maar wij willen de plastic soup niet nog groter maken en verkiezen een meer ecologische variant: schelpen.

Schelpen? Jazeker! Met schelpen kan je een infiltratievoorziening, en tegelijk een bufferbekken, realiseren in de ondergrond. Het systeem wordt gerealiseerd door het uitgraven van een put tot een diepte van 100 centimeter onder het maaiveld. Na het plaatsen van geotextiel wordt die gevuld met gezeefde en gespoelde zeeschelpen tot 20 centimeter onder het maaiveld. De put wordt voorzien van een aan- en afvoerleiding (met terugslagklep) en een ontluchtingsbuis. Als afwerking wordt de bovenkant dichtgelegd met geotextiel en aangevuld met teelaarde. Het infiltratiebekken is in staat om zo’n 860 liter water per kubieke meter te bufferen.

Fundamenteel onderdeel van het project

Een infiltratiebekken met schelpen mag niet gezien worden als een lapmiddeltje. Het is een fundamentele oplossing. Aangezien de infiltratiebekkens onder de grond worden aangelegd, kunnen ze perfect onder de oprit, onder een tuinpad, rond de moestuin, rondom de woning, enzovoort. Ze nemen dus geen bovengrondse ruimte in. Maar, om onnodig breekwerk te vermijden is het dus belangrijk om op voorhand na te denken over oplossingen voor mogelijke toekomstige problemen op het vlak van water.

Ontginning en bewerking

De schelpen van Ecoschelp worden op duurzame manier gewonnen in de Oosterschelde en de Noordzee. Ze worden ontzilt en ontdaan van organische vervuiling door middel van wassen met zoet water. Daarna worden ze gezeefd op afmeting. Voor toepassing in infiltratiebekkens en wadi’s worden volle schelpen met een diameter van 15 tot 35 millimeter gebruikt. Het soortelijk gewicht bedraagt 600 tot 650 kilogram per kubieke meter. Belangrijk bij het gebruik van schelpen in de bouw of tuinaanleg is dat ze voldoen aan het bouwstoffenbesluit, KIWA certificaat K 21034/01.

Duurzaam door multifunctionele karakter

Schelpen zijn een natuurlijk en duurzaam materiaal. Het zullen altijd schelpen zijn en veroorzaken geen schade aan de omgeving. Ook de implementatie van schelpen is zeer duurzaam. Schelpen zijn namelijk voor heel wat meer inzetbaar dan voor waterinfiltratie. Schelpen zijn een multifunctioneel: je kan ze gebruiken als niet-capillaire opvulling van vochtige ruimtes, als duurzame vloeropbouw op volle grond, als bodemmateriaal voor tuinpaden en opritten, als bodembedekking rond planten en in perken, als droge laag onder houten terrassen, als egalisatiemateriaal bij de aanleg van kunstgras, enzovoort.

Durf! een visie op duurzaam bouwen

Door innoverend ondernemer Teun Depreeuw

Donderdag 5 oktober was spreker Teun Depreeuw de hoofdgast van een Kamp C-bijeenkomst over bouwen met schelpen voor architecten, op exact hetzelfde moment dat VTM Nieuws een item over deze nieuwe trend uitzond. Kamp C organiseert regelmatig bijeenkomsten over onderwerpen rond de transitie naar een duurzame samenleving.

De aanwezige architecten ondervonden donderdagavond aan den lijve hoe Teun Depreeuw met enthousiasme, energie en humor zijn visie op duurzaam bouwen en wonen overbrengt.

Depreeuw is pionieer en daarmee dé ervaringsdeskundige op het gebied van duurzaam bouwen met schelpen in België. Iedere architect zou de negen voordelen van bouwen met schelpen moeten kunnen dromen, zegt hij. De belangrijkste drie (zeer hoge isolatiewaarde, levenslange garantie en prijs) zijn al reden genoeg om het innovatieve bouwmateriaal bij elk project te overwegen. Voor bouwen met schelpen zijn landelijke en gemeentelijke subsidieregelingen van kracht (i.t.t. hetgeen VTM Nieuws in de video vermeldt).

“Helaas gaat het vaak nog steeds alleen over de ‘usual suspects’ in plaats van alle beschikbare opties voor de klant te overwegen. Durf na te denken over en te kiezen voor een ongewone en innovatieve oplossing, zoals schelpen”, zo spoort Depreeuw de aanwezige architecten dan ook aan.

Teun Depreeuw is een man van de praktijk, met persoonlijke verhalen en ervaringen, wat hem als spreker bijzonder relevant en interessant maakt. Hij is een pionier die de noodzakelijke innovaties voor betere leefbaarheid op lange termijn, eerst in zijn eigen bedrijven (Ecoverbo, muurtuin, Ecoschelp) toepast. En als het moet vindt Depreeuw ze gewoon zelf uit, zoals zijn muurtuin-systeem. Geen theoretische verhandelingen dus van deze spreker, maar échte verhalen over de bewezen realiteit van vandaag.

Boek een lezing!

Teun Depreeuw is een gevraagd spreker, die met evenveel elan als keynote speaker op congressen en symposia optreedt, als in kleine kring voor innoverende ondernemer collega’s, bestuurders en beleidsmakers.

Lezingen boeken kan via deze website of telefonisch.

Contact: Teun Depreeuw, 0495/52 24 62

Over Ecoschelp

Ecoschelp is een bedrijf van Teun Depreeuw, gespecialiseerd in bouwen met schelpen. De isolatieschelpen die Ecoschelp gebruikt zijn de enige door de Federale Overheid erkende schelpen voor isolatie in België en daarmee de enige met eeuwige kwaliteitsgarantie en de enige waarmee aanspraak gemaakt kan worden op landelijke of gemeentelijke subsidies. Schelpen zijn een milieuvriendelijk, multi-inzetbaar bouwmateriaal met unieke voordelen.
Alle informatie over bouwen en verbouwen met schelpen vindt u steeds terug op www.ecoschelp.be

Over Kamp C

Kamp C is een autonoom provinciebedrijf van de provincie Antwerpen dat als missie heeft “De transitie naar een duurzame samenleving versnellen”. In dat kader organiseert het bedrijf lezingen en workshops voor relevante doelgroepen, waaronder architecten. Meer info: www.kampc.be

Lezing over schelpen in Kamp C op 5 oktober 2017

Op donderdag 5 oktober geeft Teun Depreeuw in Kamp C een lezing over schelpen in de bouw, gevolgd door een paneldiscussie met Marc Ottelé, docent en onderzoeker TU Delft. De toegang is gratis.

Voor meer info: download uitnodiging.

Kamp C beloont innovatief waterzuiveringsysteem van Muurtuin.be

Zuivering van ‘grijs’ en zelfs ‘zwart’ water via verticaal groen is geen fata morgana, maar vandaag al haalbare kaart voor steden, bedrijven en particulieren. Met het innovatieve Total Value Wall-systeem van Muurtuin.be, een bedrijf van Teun Depreeuw. Deze duurzaam-bouw-ondernemer is uitvinder van het baanbrekende systeem dat “de wanden een waarde geeft”, zoals hij het zelf uitdrukt, door integratie van duurzaam groenbeheer met innovatief lokaal waterbeheer.

Op 21 maart j.l. ontving zijn bedrijf Muurtuin.be een van de vier CleanTechVouchers uit handen van Kamp C-voorzitter Peter Belsen. Met de voucher ondersteunt de provincie Antwerpen KMO-initiatieven die volgens de jury “een unieke bijdrage aan duurzaam bouwen leveren”.

Pilootopstelling

In 2015 realiseerde Depreeuw een pilootopstelling van een verticale groene wand voor zuivering van zwart water (i.s.m. kennisinstellingen VITO en PCS). Het zuiveren van water via planten, zoals in rietvelden, is uiteraard al lang gekend. Ook op academisch niveau werd dit al eerder onderzocht, maar de vergaarde kennis is nog niet eerder op deze manier geïmplementeerd. Dankzij Kamp C en de provincie Antwerpen kon de werking van de Total Value Wall onomstotelijk vastgesteld worden.

Total Value

Groene gevels bieden een natuurlijke, duurzame oplossing voor de grote uitdagingen van deze tijd, in het bijzonder in stedelijke omgevingen. De Total Value Wall van Muurtuin.be creëert een aangenamer milieu in verschillende opzichten: gebouwen zijn beter beschermd en gaan langer mee, aangenamer microklimaat rondom gebouwen, de planten verhogen de biodiversiteit en zorgen voor een grotere flora en fauna (o.a. nuttige insecten). Toepassing van dit systeem in de openbare ruimte verhoogt de groenoppervlakte op plaatsen waar de ruimte voor groen veelal schaars is. Het nieuwe systeem voegt daar hergebruik van regen-, grijs en zwart water (zogenaamd “kakwater”, aldus Depreeuw) aan toe, o.a. voor toiletten en irrigatie.

Een totaalpakket aan duurzame voordelen voor alle betrokken partijen dus.

Contact: Teun Depreeuw, 0495/52 24 62

Alle informatie over verticaal groen voor alle toepassingen en op elk formaat vindt u steeds terug op www.muurtuin.be

Over Muurtuin.be

MUURTUIN BVBA is een Vlaamse KMO die bekend staat voor het leveren van hoogwaardige systemen voor niet-grondgebonden gevelgroen (i.e. living wall systems) voor gemeenten, bedrijven, architecten en particulieren. Het muurtuin-systeem van Muurtuin.be fungeert als een volwaardige bouwschil met cruciale bouwtechnische voordelen, zoals betere thermische isolatie, geluidsisolatie, een positieve invloed op de levensduur van de gevel en een lager brandrisico. Met additioneel nog een positief effect op de gezondheid van de gebruiker, door de verbeterde luchtkwaliteit, minder fijnstof en meer zuurstof. Meer info: www.muurtuin.be

Over Kamp C

Kamp C is het provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen. Het is een site, gevestigd in de gemeente Westerlo, van 10 ha groot. Het provinciebestuur bouwt hier een domein rond duurzaam bouwen en leven uit.